Programske aktivnosti

Plan i program     –     Dušan Simonović

Predsjednik COK-a Dušan Simonovic

Ovo je prvih pet crnogorskih olimpijskih godina koje su, po meni, period pune afirmacije i izuzetnih uspjeha crnogorskog sporta. Ovo je, takođe, period pozicioniranja i pune aktivnosti Crnogorskog olimpijskog komiteta.

 Svoju aktivnost temeljili smo na načelima koja su sadržana u Povelji Međunarodnog olimpijskog komiteta i našem Statutu koji je usaglašen sa ovim dokumentom, kao i Zakona o sportu i drugim međunarodnim i domaćim propisima kojima se uređuje ova oblast. 

Smatram da smo period nakon prijema u olimpijsku porodicu iskoristili na najbolji mogući način, dobro se organizovali za Olimpijske igre u Pekingu i stekli sjajno iskustvo koje je naročito koristilo u pripremama za Igre u Londonu 2012.godine. Ono na šta bih želio skrenuti posebnu pažnju je izuzetna aktivnost koju smo imali u predolimpijskom periodu i koju smo  iskoristili  da afirmišemo olimpizam i olimpijski pokret u našoj zemlji, uključimo u naš rad veliki broj građana Crne Gore, a naročito mladih i, po prvi put na ovim prostorima, predstavimo ovu najveću globalnu ideju i njene vrijednosti, kroz realizaciju velikog broja projekata koje smo posebno osmislili. Po prvi put smo za realizaciju jednog ovako složenog projekta imali i puni četvorogodišnji mandat.

U periodu koji je iza nas, uspostavljena je kvalitetna saradnja sa olimpijskim komitetima drugih zemalja, kao i izvanredna komunikacija i saradnja sa MOK-om, ANOC-om, EOK-om, što predstavlja dobru osnovu za dalji napredak i razvoj ovog olimpijskog komiteta. 

U nastavku bih, u  najkraćem, dao osnovna planska i programska opredjeljenja onako kako ih ja vidim kroz naredni olimpijski ciklus, zaključno sa igrama u Brazilu (Rio de Žaneiro) 2016. godine. Naše aktivnosti temeljićemo na načelima koja smo pomenuli a koja su i do sada bila temeljna opredjeljenja i prioritet ovog olimpijskog komiteta i definisanih potreba crnogorskog sporta uopšte:

1. rad na afirmaciji olimpizma i olimpijskih načela u Crnoj Gori jer, kako stoji u Povelji MOK-a „Olimpizam je životna filozofija kojom se slave i sjedinjuju u uravnoteženu cjelinu kvaliteti tijela, volje i uma. Spajajući sport s kulturom i obrazovanjem, olimpizam teži stvaranju takvog načina života koji se temelji na radosti koja proizilazi iz napora, obrazovnoj vrijednosti dobrog primjera  i poštovanju univerzalinih temeljnih etičkih načela“;

2. očuvanje autonomije olimpijskog pokreta u skladu sa proklamovanim i prihvaćenim načelima, s ciljem da sportom upravljaju i sport kontrolišu nezavisne i priznate sportske asocijacije. Sa olimpizmom je nespojiva bilo kakva diskriminacija na rasnoj, vjerskoj, polnoj i političkoj osnovi;

3. podsticanje, realizacija, praćenje, koordinacija, podrška i organizacija multisportskih  takmičenja;

4. unapređenje etike u sportu i razvijanje duha fairplay-a i nenasilja koje postaje globalni problem;

5. saradnja sa Vladom Crne Gore, državnim i privatnim kompanijama u nastojanju da se sport stavi u službu građana, s ciljem promovisanja mira, jedinstva i suživota;

6. podrška projektima koji imaju za cilj uključivanje, napredovanje i promovisanje što većeg broja žena u sportu, u svim strukturama i nivoima radi primjene načela jednakosti;

7. postupanje u skladu sa afirmisanim principima Međunarodnog anti-doping kodeksa, čiji je Crnogorski olimpijski komitet potpisnik;

8. učestvovanje u predlaganju i donošenju dugoročnih programa razvoja sporta u Crnoj Gori, što nam je i do sada bila jedna od glavnih odrednica rada i djelovanja, jer kao mlada i mala država moramo iskoristiti sport za afirmaciju i predstavljanje, s obzirom na to da je sport jedan od najboljih, a usudiću se reći, u ovom trenutku i najbolji crnogorski izvozni proizvod;

9. saradnja sa nevladinim sektorom;

10. stipendiranje spotskih talenata – olimpijskih kandidata kod pojedinačnih sportova i obezbjeđivanje kvalitetnih grantova za kolektivne sportove preko Olimpijske solidarnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta;

11. ojačavanje već stvorenog olimpijskog pula, što bi omogućilo adekvatno finansiranje i realizaciju planova i programa saveza i samog Olimpijskog komiteta u susret Olimpijskim igrama;

12. predstavljanje Crnogorskog olimpijskog komiteta i crnogorskog sporta na međunarodnom planu, što je jedan od naših glavnih zadataka, koji smo u dosadašnjem periodu, po ocjeni mnogih, izvršavali na nabolji mogući način;

13. suprostavljanje svakoj političkoj ili komercijalnoj zloupotrebi sporta i sportista i zalaganje za osiguravanje njihove društvene i profesionalne budućnosti preko državnih organa i sportskih organizacija;

14. podržavanje aktivnosti sporta za sve i, u mogućoj mjeri, pomoć i podršku Nacionalnom Paraolimpijskom komitetu Crne Gore;

15. podrška održivom razvoju u sportu i briga za zaštitu životne sredine, što je važna obaveza Crnogorskog olimpijskog komiteta;

16. rješavanje problema smještaja administracije, s obzirom na to da ni izbliza nijesmo zadovoljni trenutim rješenjem, pa nam i to ostaje kao planski zadatak i obaveza, i u okviru toga rješavanje pitanja organizacije muzeja i biblioteke. Za ove aktivnosti neophodna nam je snažna podrška države Crne Gore;

17. organizacija i izgradnja mini-olimpijskog centra ili centara u skladu sa već promovisanim idejama nekih lokalnih samouprava, Vlade i ovog olimpijskog komiteta;

18. nastavak aktivnosti koje podržavaju i promovišu vezu sporta, kulture i obrazovanja;

19. nastavak dobre saradnje sa Univerzitetom Crne Gore, naročito sa Fakultetom za sport i fizičko vaspitanje u cilju dalje afirmacije olimpizma i olimpijskog pokreta;

20. dobra saradnja sa medijima, kako pisanim tako i elektronskim, u cilju ispunjenja zadataka iz ovog programa i godišnjih programa, kao i programa saveza;

21. podrška konstituisanom Klubu crnogorskih olimpijaca;

22. saradnja sa Crnogorskom sportskom akademijom   i

23. afirmacija rada komisija koje imenuje Crnogorski olimpijski komitet s ciljem uključivanja što većeg broja sportista i sportskih radnika u rad ove sportske asocijacije.

 

Crnogorski olimpijski komitet će aktivno i partnerski učestvovati u  donošenju pojedinih propisa  koji će na dugoročan način unaprijediti rad i razvoj crnogorskog sporta. Tu, prije svega, mislim na određena zakonska rješenja koja nijesu na adekvatan način afirmisana ni u novom Zakonu o sportu, pa je neophodo  pokrenuti proceduru izmjena i dopuna istog. Smatram, takođe,  da bi inicijativa za izmjene i dopune Zakona o igrama na sreću i pojedinih poreskih zakona bila neophodna jer bi se i kroz ta zakonska rješenja umnogome moglo pomoći sportu, a to je i pravi način da se ovoj  djelatnosti pristupi na sistemski način.

Posebnu pažnju u narednom periodu treba obratiti na obezbjeđivanju adekvatne zdravstvene zaštite sportista, čemu je Crnogorski olimpijski komitet i do sada poklanjao posebnu pažnju. Još jednom bih napomenuo da smo potpisnici anti-doping Kodeksa, što predstavlja jednu od strateških aktivnosti Međunarodnog olimpijskog komiteta. Zakonom o sportu je konstituisana posebna Komisija za zaštitu od dopinga u čijem sastavu su i tri predstavnika Crnogorskog olimpijskog komiteta. Istakao bih izuzetan doprinos doktorke Mire Jovanovski-Dašić u dosadašnjim aktivnostima na ovom planu. Na ovu temu Crnogorski olimpijski komitet je organizovao jedan izuzetno posjećen seminar i izvršena je obuka određenog broja lica za kontrolu i prevenciju u ovoj oblasti koja su u susret Olimpijskim igrama uradila značajan broj testiranja.

Posebno ćemo se u narednom periodu fokusirati na planove i programe pojedinih  saveza koji su, kroz dosadašnje dobre rezultate svojih sportista i dobru organizaciju unutar saveza, zavrijedili da budu na poseban način tretirani i praćeni.

Bilo bi izuzetno korisno kada bismo više nego do sada mogli probuditi zainteresovanost naših stručnjaka u savezima za kvalitetnijim usavršavanjima u inostranstvu, s ciljem implementacije savremenih svjetskih trendova u sportu.  Ovaj projekat bismo, svakako, realizovali  sa našim prijateljima iz Olimpijske solidarnosti.

Mišljenja sam da prioritete u podršci pojedinim sportskim savezima i sportistima treba da određuje rezultat koji ti sportovi budu imali na međunarodnom planu, za šta već postoji dosta dobra evidencija.

Kako nam je posebno zadovoljstvo i sreću predstavljalo 33 mladih sportista na Olimpijskim igrama u Londonu, naša obaveza bi bila da na Igrama u Riju  pokušamo da imamo isto ovako brojan tim.

Kruna našeg dosadašnjeg rada i aktivnosti je osvajanje srebrne medalje rukometašica na Olimpijskim igrama u Londonu, što je ujedno i prva olimpijska crnogorska medalja.

Iako svjesni činjenice da je izuzetno teško osvajati olimpijska odličja, imamo ambiciju da i na narednim Igrama, bez obzira na smjenu generacija i bez obzira na veličinu naše zemlje, pokušamo da ostvarimo dobar plasman i da se izborimo za novu olimpijsku medalju.

Na osnovu ovog načelnog plana radili bismo kao i do sada godišnje planove koji bi na detaljan način razrađivali gore navedena polazišta.

Na kraju, siguran sam, na osnovu dosadašnjeg iskustva, da će se pojaviti i niz drugih aktivnosti koje će ovaj Komitet morati da isprati, s obzirom na to da je ovo izuzetno živa i dinamična materija, pa je teško sve do kraja planirati. No, siguran sam da ću sa timom sa kojim sam i do sada radio i izvanredno sarađivao, znati da odgovorim i tom izazovu.

Sponzori i partneri

    Partneri MOK-a

    Dokumenta

    WADA 2021 - Spisak nedozvoljenih sredstava  

    0
    Web Design BangladeshWeb Design BangladeshMymensingh